ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. จับมือ สอศ. เสริมทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาด้านงานก่อสร้าง Living Solution Expert

วันที่ 18 พ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บางซื่อ นางสาวสุทิสา นาคเสน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 และ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ คณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellent Center) สาขางานก่อสร้าง โครงการ living Solution Expert ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ กปน.
          ซึ่งความร่วมมือนี้ กปน. ได้บรรจุหลักสูตรช่างประปา ร่วมกับหลักสูตรอื่นภายใต้การดำเนินงานของบริษัทในเครือของเอสซีจี ที่ร่วมมือกับ สอศ. และพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย อาทิ บ.นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด บ.แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และ SC Asset เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาชีพด้านงานก่อสร้างของนักศึกษาอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125