ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. สร้างบุญใหญ่ จัดพิธีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดบัวหลวง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วันที่ 16 ต.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา  09.30 น.  นายกวี  อารีกุล  ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)  เป็นประธานในพิธีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี กปน. ประจำปี 2563 ณ วัดบัวหลวง ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  โดยมี นางนงลักษณ์  รัตนอุดมโชค รองผู้ว่าการ (การเงิน) ในฐานะประธานกรรมการคณะ อำนวยการจัดงาน  คณะผู้บริหาร พนักงาน  ผู้ปฏิบัติงาน กปน. ร่วมกับสาธุชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันทำบุญในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

          ทั้งนี้ กปน. ได้จัดให้มีประเพณีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 23 โดย กปน. มีจิตศรัทธาถวายองค์กฐิน  กองผ้าป่า สามัคคี และปัจจัยที่ได้จากเงินบริจาค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,268,869.65 บาท   โดยยอดเงินดังกล่าวจะนำไปร่วมก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่  เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ  หลังจากศาลาฯ หลังเดิมเสียหาย เนื่องจากเหตุอุทกภัย

          ในการนี้  ผู้ว่าการ กปน. ได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน ในชุมชน  จำนวน  5  แห่ง  อาทิ โรงเรียนวัดดาวเรือง  โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน  เป็นต้น  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาชุมชน  ควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ดำรงคงอยู่สืบไป

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125