การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ด่วน! ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว บริเวณวัดใหม่ปากคลองมอญ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 25,27 พฤษภาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 28,30 พฤษภาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 21,24 พฤษภาคม 2562
  ประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าบางพื้นที่วันที่17พฤษภาคม2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กติกาการรับรางวัลกิจกรรม “โหลดปั๊ป ลุ้นรับ 2 ต่อ”

วันที่ 6 ก.พ. 2562

          สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลโชคต่อที่ 2 จากการใช้แอปพลิเคชัน MWA onMobile สูงสุด 105 คนแรก ขณะนี้ทีมงานได้ติดต่อกลับไปหาผู้โชคดีทั้งหมดแล้ว ซึ่งทุกท่านต้องทำการลงทะเบียนรับรางวัลหลังประกาศผลไม่เกิน 7 วัน โดยกดที่ link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSTIO94X5ie09Ryb6J19YCbp4_rAPdJAiIOgpb1wgtBlTzlA/viewform หรือ QR code และนำหลักฐานมาติดต่อรับรางวัลได้ระหว่างวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2562 ตามสถานที่ที่ได้แจ้งไว้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125