การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ด่วน! ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว บริเวณวัดใหม่ปากคลองมอญ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 25,27 พฤษภาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 28,30 พฤษภาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 21,24 พฤษภาคม 2562
  ประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าบางพื้นที่วันที่17พฤษภาคม2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน.ห่วงใยประชาชน ขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย พร้อมสนับสนุนน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝุ่น PM2.5

วันที่ 1 ก.พ. 2562


          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน) เปิดเผยว่า กปน.ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่า ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
          ในการนี้ กปน. พร้อมให้การสนับสนุนน้ำในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ "ศูนย์สนับสนุนน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5"
          ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องการน้ำ เพื่อใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ความเดือดร้อนดังกล่าวจะทุเลาลง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125