การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ด่วน! ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว บริเวณวัดใหม่ปากคลองมอญ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 25,27 พฤษภาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 28,30 พฤษภาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 21,24 พฤษภาคม 2562
  ประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าบางพื้นที่วันที่17พฤษภาคม2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. คุมเข้มน้ำประปาปลอดภัย ไร้ผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5

วันที่ 30 ม.ค. 2562

          การประปานครหลวง (กปน.) ย้ำน้ำประปาปลอดภัย ไร้ผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 เน้นผลิตตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) ปิดจุดเสี่ยงรอบด้าน ทั้งระบบน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบสูบส่ง และสูบจ่าย เพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัยให้ทุกครัวเรือน แนะประชาชนปิดฝาภาชนะบรรจุน้ำใช้ในครัวเรือนให้มิดชิด

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่ประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) กปน. ในฐานะหน่วยงานสาธารณูปโภคหลักที่ให้บริการน้ำประปาในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตน้ำประปาให้สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มตาม เกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ภายใต้แผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) ซึ่งมีการป้องกันและดูแลตั้งแต่ระบบน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบสูบส่ง และสูบจ่าย จากโรงงานผลิตน้ำถึงบ้านผู้ใช้น้ำ โดยขั้นตอนสุดท้ายยังมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค จากนั้นจะลำเลียงน้ำประปาผ่านระบบอุโมงค์และระบบท่อจ่ายน้ำ ซึ่งเป็นระบบปิด เพื่อส่งมอบน้ำประปาที่ปลอดภัย ให้ประชาชนตลอดเวลา

          นายปริญญา กล่าวต่อไปว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในช่วงดังกล่าวยังเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด ทั้งการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ แบคทีเรีย และเคมี จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าน้ำประปาของ กปน. สะอาด ปลอดภัย จากฝุ่น PM 2.5 อย่างไรก็ตาม ควรหมั่นดูแลรักษาระบบท่อประปา ถังพักน้ำ และภาชนะบรรจุน้ำทุกชนิดภายในบ้านของท่านให้ได้มาตรฐาน ปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้สัมผัสอากาศโดยตรง เพื่อให้ น้ำประปาไร้การปนเปื้อนและคงคุณภาพเช่นเดียวกับน้ำประปาที่ส่งออกจากโรงงานผลิตน้ำทุกแห่งของ กปน. เพื่อความมั่นใจในการอุปโภค-บริโภคน้ำประปาของประชาชนทุกคน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125