การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนเจริญนครและถนนราษฎร์บูรณะบางพื้นที่วันที่20มิถุนายน2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามอินทราบางพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง วันที่18มิถุนายน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 15 มิถุนายน 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. แนะวิธีล้างถังพักน้ำภายในบ้าน เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาตามแผนน้ำประปาปลอดภัย ล้างง่าย ๆ ทุก 6 เดือน

วันที่ 4 ธ.ค. 2561

          ปัจจุบัน บ้านพักอาศัยส่วนใหญ่มีถังพักน้ำสำหรับสำรองน้ำประปา ซึ่งหากถังพักน้ำปิดฝาไม่สนิท อีกทั้งไม่มีการล้างทำความสะอาดทุก 6 เดือน ฝุ่นละออง ใบไม้ หรือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่าง ๆ อาจเล็ดลอดเข้าไปเจริญเติบโต กลายเป็นแหล่งสะสมตะไคร่น้ำหรือลูกน้ำได้ ส่งผลให้น้ำประปาในถังพักน้ำนั้น ไม่สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ไม่เหมาะที่จะนำมาอุปโภคบริโภค

          โดยการล้างทำความสะอาดถังพักน้ำควรทำอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ

1. เริ่มจากเติมน้ำให้เต็มถังพักน้ำ

2. ใส่คลอรีนชนิดน้ำหรือผงลงไป โดยให้ใช้ ปริมาณคลอรีน / ปริมาณน้ำ ตามสัดส่วนดังนี้

    • คลอรีนชนิดน้ำ 5 % ควรใช้น้ำยาคลอรีน 100 ซี.ซี./น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร (1 คิว หรือ 1,000 ลิตร)
    • คลอรีนชนิดน้ำ 10 % ควรใช้น้ำยาคลอรีน 50 ซี.ซี./น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร (1 คิว หรือ 1,000 ลิตร)
    • คลอรีนชนิดผง ควรใช้ประมาณ 8 กรัม/น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร (1 คิว หรือ 1,000 ลิตร)

          กวนน้ำและคลอรีนให้เข้ากัน เพื่อให้คลอรีนทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างทั่วถึง แช่ไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง คลอรีนจะฆ่าเชื้อโรคภายในถัง แล้วจึงปล่อยน้ำคลอรีนออกจากถังพักน้ำให้หมด

          3. จากนั้นเติมน้ำประปาที่สะอาดลงเก็บในถังพักน้ำและใช้ได้ตามปกติ

          ทั้งนี้ การประปานครหลวง (กปน.) ขอให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับระบบประปาภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถังพักน้ำ ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ ฯลฯ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องกรองน้ำ เพราะกระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปน. มีการควบคุมอย่างเข้มงวดตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) จึงมีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ซึ่งผู้ใช้น้ำสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา จึงมั่นใจได้ว่าน้ำประปาทุกหยดสะอาดปลอดภัย เหมาะกับการอุปโภคบริโภคแน่นอน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125