การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนเจริญนครและถนนราษฎร์บูรณะบางพื้นที่วันที่20มิถุนายน2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามอินทราบางพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง วันที่18มิถุนายน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 15 มิถุนายน 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญร่วมงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 22 พ.ย. 2561

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญร่วมงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑

"๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม"

          ขอเชิญเยี่ยมชมบูธ กปน. (กลุ่มหน่วยงานพลังงาน บูธที่ ๖.๔) พบความบันเทิงหลากหลาย สนุกสนานกับเกมการละเล่นแบบ Interactive ร่วมย้อนอดีตกลับไปสมัยรัชกาลที่ ๕ ด้วยการถ่ายภาพ ๓ มิติ และภาพ AR พร้อมรับของรางวัลกลับบ้านฟรีทุกคนในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125