การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนเจริญนครและถนนราษฎร์บูรณะบางพื้นที่วันที่20มิถุนายน2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามอินทราบางพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง วันที่18มิถุนายน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 15 มิถุนายน 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
ผู้ว่าการ กปน. แถลงผลงาน 2561 และมอบนโยบาย 2562 Change for Better

วันที่ 12 พ.ย. 2561

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) แถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 และมอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 "Change for Better : เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” เพื่อให้บุคลากรของ กปน. ได้รับทราบถึงนโยบายขับเคลื่อนองค์กรที่เป็นวาระสำคัญ คือ การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย แผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) และ Digital MWA และร่วมดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125