การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนเจริญนครและถนนราษฎร์บูรณะบางพื้นที่วันที่20มิถุนายน2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามอินทราบางพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง วันที่18มิถุนายน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 15 มิถุนายน 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. ศึกษาดูงานบริหารจัดการน้ำ ณ SWOC กรมชลประทาน แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ เพื่อการผลิตน้ำประปาสะอาดปลอดภัย

วันที่ 8 พ.ย. 2561

          ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ กรรมการการประปานครหลวง (กปน.) นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปน. นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ กปน. นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กปน. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ ของ กปน. พร้อมทั้งยืนยันความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อนำมาผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125