การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนเจริญนครและถนนราษฎร์บูรณะบางพื้นที่วันที่20มิถุนายน2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามอินทราบางพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง วันที่18มิถุนายน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 15 มิถุนายน 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดหนองขุย จ.กาญจนบุรี พร้อมมอบเงินสมทบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านหนองขุย

วันที่ 5 พ.ย. 2561

          นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) คณะกรรมการ กปน. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กว่า 700 คน ร่วมถวายองค์กฐินและกองผ้าป่าสามัคคี กปน. ประจำปี 2561 ณ วัดหนองขุยสิริวราราม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สมทบทุนก่อสร้างศาลาสิริสุธรรมปัญญาวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามร่วมกับชุมชน โดยในปีนี้มียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 1,913,508.50 บาท
          นอกจากนี้ กปน. ได้มอบเงินจากโครงการ กปน. ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียนบ้านหนองขุย จำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125