การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนเจริญนครและถนนราษฎร์บูรณะบางพื้นที่วันที่20มิถุนายน2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามอินทราบางพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง วันที่18มิถุนายน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 15 มิถุนายน 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
การประปานครหลวง (กปน.) เร่งซ่อมท่อประปาแตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณเกาะกลางหน้าปากซอยลาดพร้าว 61 (หน้าโรงเรียนถนอมพิศวิทยา)

วันที่ 29 ต.ค. 2561

จากเหตุท่อประปาแตกรั่วบริเวณเกาะกลางหน้าปากซอยลาดพร้าว 61 (หน้าโรงเรียนถนอมพิศวิทยา) และส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรในถนนลาดพร้าว ขณะนี้ กปน. กำลังเร่งดำเนินการซ่อมท่อประปาแตกรั่วฉุกเฉินในบริเวณดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
• ซอยลาดพร้าว 50-84 (ฝั่งเลขคู่)
• ซอยลาดพร้าว 80
ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 16.30 น.
กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ โดยได้เตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125