การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ด่วน! ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว บริเวณวัดใหม่ปากคลองมอญ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 25,27 พฤษภาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 28,30 พฤษภาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 21,24 พฤษภาคม 2562
  ประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าบางพื้นที่วันที่17พฤษภาคม2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา >> ข่าวประชาสัมพันธ์
**ข่าว** น.ส.สุพรรณี กรัณย์กิตติคุณ รวก.(กอ) เป็นผู้แทน กปน. ไปเป็นวิทยากรบรรยาย ณ เมือง บราซีเลีย ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 17 – 25 มีนาคม 2561

วันที่ 21 มี.ค. 2561
 

                                    

 

น.ส.สุพรรณี กรัณย์กิตติคุณ  รวก.(กอ) พร้อมด้วย ชวก.(ท) ผอ.ฝพป. และ ผชช.กปน.ระดับ 8 ชวก.(สจ.) เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "Enhance Capacity Building to Align Policy with Up-to-date Science and Technology” ในงาน 8th World Water Forum ณ เมือง บราซีเลีย ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 17 – 25 มีนาคม 2561 โดยการเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อพนักงานการประปานครหลวง ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการนโยบายให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy และ MWA 4.0 ของ กปน.

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125