การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 25 , 27 เมษายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว บริเวณถนนสุขุมวิท ถนนบางพลีน้อย-สีล้ง บางพื้นที่ วันที่ 25 เมษายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล 2 จุด วันที่ 22,23,24 เมษายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว บริเวณถนนศรีนครินทร์บางพื้นที่ วันที่ 21 เมษายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว บริเวณถนนกาญนาภิเษก (วงแหวนตะวันตก) ถนนบรมราชชนนี บางพื้นที่ วันที่ 18 เมษายน 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา >> หลักสูตรประปาสัญจร
ตารางอบรมประจำปี 2562

วันที่ 18 ต.ค. 2561
 
หัวข้อ
Download
ตารางการฝึกอบรม
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125