สถาบันพัฒนาวิชาการประปา >> บริการผู้ใช้น้ำ
ขอติดตั้งประปา


 
การติดตั้งประปาใหม่ หรือ การติดตั้งประปาซ้ำ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การติดตั้งประปาใหม่ 
    หมายความถึง การติดตั้งประปาสำหรับสถานที่ หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน หรือที่เคยมีการติดตั้งประปา แต่ขอยกเลิกการใช้น้ำ หรือถูกงดจ่ายน้ำ เกินระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด โดยแบ่งตามสภาพการใช้น้ำได้ ดังนี้ 
    1.1 การติดตั้งถาวร ใช้กับอาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง โดยผู้ขอรับบริการติดตั้งประปาใหม่ต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
    1.2 การติดตั้งชั่วคราว ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือขอใช้เพื่อการก่อสร้าง หรือขอใช้น้ำตามสถาพการใช้น้ำอื่นๆ 
 
2. การติดตั้งประปาซ้ำ 
    หมายความถึง การขอบรรจบมาตรวัดน้ำทุกสภาพการใช้น้ำ หลังจากผู้ใช้น้ำถูกงดจ่ายน้ำภายในระยะเวลาที่ การประปานครหลวงกำหนด

กรณีระงับการใช้น้ำ -->
คลิ๊กที่นี่

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรติดต่อ 1125 หรือ สำนักงานประปาสาขา

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125