การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 24,25 มิถุนายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 21 มิถุนายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนเจริญนครและถนนราษฎร์บูรณะบางพื้นที่วันที่20มิถุนายน2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. เผย ค่าความเค็มน้ำในเจ้าพระยาเริ่มคลี่คลาย รอดูช่วงวันพระถัดไป แนะหาถังสำรองน้ำไว้เพื่อความอุ่นใจ

วันที่ 31 มี.ค. 2559

นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีสถิตย์นรากูร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะ ประธานศูนย์อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ำ แจ้งว่า ตามที่ได้แจ้งล่วงหน้าว่า น้ำประปาจะไหลอ่อนลง ในช่วงเวลาประมาณ 10.00-16.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 เนื่องจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท พระโขนง สมุทรปราการ ทุ่งมหาเมฆ และสุขสวัสดิ์ นั้น จากการติดตามข้อมูลน้ำขึ้นน้ำลงของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ล่าสุด ประกอบกับ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการช่วยเหลือด้วยการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระรามหกและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มเติม ส่งผลให้ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีปริมาณลดต่ำลงต่อเนื่อง จากข้อมูลระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 พบว่า ค่าความเค็มต่ำสุด-สูงสุด อยู่ที่ 0.15-0.46 กรัมต่อลิตร ล่าสุดต่ำกว่าจุดเฝ้าระวังแล้ว และมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง

นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม กปน. ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป โดยเจ้าหน้าที่มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง โดยช่วงเวลาใดที่ค่าความเค็มขึ้นสูงมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวันพระ ที่น้ำจะขึ้นสูงกว่าปกติ จะพิจารณาหยุดการสูบน้ำดิบเข้าคลองประปา ซึ่งหากมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง จะไม่กระทบต่อการให้บริการน้ำประปา ทั้งนี้คาดว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงรอบถัดไป จะเกิดขึ้น 15-16 เมษายน 2559 ซึ่ง กปน. จะแจ้งให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้ กปน. จะสามารถผลิตน้ำประปาให้ประชาชนได้ใช้อย่างไม่ขาดแคลน แต่ขอความร่วมมือร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อสงวนต้นทุนน้ำของประเทศไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อความอุ่นใจแต่ละบ้านควรมีถังสำรองน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินที่เกิดน้ำเค็มขึ้นสูง และในกรณีน้ำไม่ไหลเพราะท่อแตกรั่ว ซึ่งปัจจุบันถังพลาสติกสำรองน้ำ 60-100 ลิตร มีราคาเพียงร้อยกว่าบาท และไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ แต่อุ่นใจมีน้ำใช้แน่นอน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125