การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 24,25 มิถุนายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 21 มิถุนายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนเจริญนครและถนนราษฎร์บูรณะบางพื้นที่วันที่20มิถุนายน2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. เดินหน้าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

วันที่ 25 มี.ค. 2559

วันนี้ (25 มีนาคม 2559) เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน MWA CG DAY ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "MWA CG 3D : Don’t Give Don’t Take Don’t Corrupt” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการมีหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน เพื่อให้ กปน. ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน โดย นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล และกิจกรรมเพื่อสังคม นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปน. ประกาศตัวเป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการต่อต้านคอร์รัปชันของ กปน. และจากหน่วยงานภายนอก อาทิ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นต้น

นอกจากนี้ ในงานยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้นำและบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาล ประจำปี 2559 การประกวดสปอตโฆษณาการต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้หัวข้อ "กปน. ร่วมสร้างสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ไม่ให้ ไม่รับ" ของนิสิตนักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 43 ผลงาน โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน "ห้ามจอด” จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน "Flashback My Family” จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน "โอกาส” จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และรางวัลชมเชย ผลงาน "ตามใจแม่” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น รับเงินรางวัลกว่าครึ่งแสน นอกจากนี้ ยังมีการจัดประกวดละครสั้น 1 สายงาน 1 ต้านโกง จำนวน 9 เรื่องจากผู้ปฏิบัติงานใน กปน. อีกด้วย”
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125