การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว บริเวณถนนกาญนาภิเษก (วงแหวนตะวันตก) ถนนบรมราชชนนี บางพื้นที่ วันที่ 18 เมษายน 2562
  ด่วน! ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ถนนพหลโยธิน ถนนงามวงศ์วาน ถนนกำแพงเพชร 6 บางพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง วันที่ 11 เมษายน 2562
  ด่วน!! ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว บริเวณถนนศรีนครินทร์บางพื้นที่ วันที่ 9 เมษายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล 2 จุด วันที่ 9,10 เมษายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 8 เมษายน 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
ผวก. เปิดอบรมวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน รุ่นที่ 20

วันที่ 24 มี.ค. 2559

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิด "โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน" รุ่นที่ 20 (6/2559) โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 32 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้วิชาชีพช่างและการบำรุงรักษางานประปาเบื้องต้น เสริมสร้างอาชีพช่างประปาให้กับประชาชน และเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125