การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 18,19 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อน บริเวณถนนนิมิตใหม่ บางพื้นที่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จับมือ เซ็นทรัลพัฒนา จัดกิจกรรมวันน้ำโลก

วันที่ 24 มี.ค. 2559

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ที่ 4 จากซ้าย) และ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN (ที่ 3 จากขวา) ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในการรณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าเครือเซ็นทรัลฯ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำในช่วงภัยแล้ง โดย กปน. ได้ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันน้ำโลก ในหัวข้อ "การรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2559 รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ และการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” ณ บีซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125