การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 18,19 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อน บริเวณถนนนิมิตใหม่ บางพื้นที่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. มอบกล่องเครื่องมือพื้นฐานช่างประปา

วันที่ 21 มี.ค. 2559

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบกล่องเครื่องมือพื้นฐานช่างประปา แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ที่ส่งผลงานการนำความรู้ไปใช้งานซ่อมประปาให้กับตนเองหรือชุมชนได้จริง หลังผ่านการอบรมฯ แล้ว จำนวน 50 คน ณ อาคารอำนวยการ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถนนกาญจนาภิเษก

ผู้ที่สนใจเข้าอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชนฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม กปน. โทร 0 2504 0123 ต่อ 1676, 1616 และ Email: csr@mwa.co.th
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125