การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 18,19 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อน บริเวณถนนนิมิตใหม่ บางพื้นที่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. เริ่มบริการจุดจ่ายน้ำฟรี สำหรับชาวสวนนนท์ที่ประสบปัญหาน้ำเค็ม

วันที่ 16 มี.ค. 2559

พร้อมบริการติดตั้งประปาคิดอัตราค่าน้ำพิเศษช่วงภัยแล้ง 5 เดือน

นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยเจอสถานการณ์ภัยแล้งฝนน้อยมา 3 ปีติดต่อกันประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาเรื่องค่าความเค็มขึ้นสูงเกินมาตรฐาน ทำให้ชาวสวนทุเรียน และไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการซื้อน้ำจืดเลี้ยงดูต้นไม้ ดังนั้น กปน. จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน โดยคิดค่าน้ำในอัตราพิเศษให้แก่ชาวสวนที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรมาขอต่อน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน รวม 5 เดือน และขณะนี้ กปน. เริ่มติดตั้งจุดจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการในภาวะภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ฟรี จำนวน 7 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. เชิงสะพานลอย ใกล้ปากซอยท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ (9.00-16.00น.)
2. จุดหน้าปั๊มแก๊ส LPG ปตท. ถ.ชัยพฤกษ์ตัดใหม่ฝั่งขาออก (อยู่ใกล้ ถ.ราชพฤกษ์) (9.00-16.00 น.)
3. สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง (9.00-16.00น.)
4. บริเวณจากสะพานเจษฎาบดินทร์ฯฝั่งขาออก ก่อนถึง ถ.ราชพฤกษ์ ( 9.00-16.00น.)
5. บริเวณแยกบางสีทอง ถ.นครอินทร์ฝั่งขาออก (ใกล้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) (10.00-15.00 น.)
6. สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ (9.00-16.00 น.) จุดที่ 1- 6 เริ่ม 25 ก.พ. 59 นี้ (เว้นวันหยุดราชการ)
7. เชิงสะพานพระราม7 (ใกล้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.))

นอกจากนี้ยังสามารถไปรับน้ำได้ที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน สุขสวัสดิ์ ภาษีเจริญ มหาสวัสดิ์ บางกอกน้อย และบางบัวทอง เพื่อให้เกษตรกรหรือรถบรรทุกน้ำของหน่วยราชการหรือส่วนท้องถิ่นสามารถนำรถมารับน้ำฟรี โดยขอให้แสดงเอกสารที่ใช้ในการรับน้ำ1. สำหรับเกษตรกร - เอกสารทะเบียนเกษตรกร + บัตรประจำตัวประชาชน 2. สำหรับหน่วยงานราชการ – ใช้รถยนต์ที่มีตราราชการ + บัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน

ทั้งนี้ หากเป็นรถบรรทุกน้ำของเอกชนหรือหน่วยงานใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ กปน. มีความจำเป็นต้อง
คิดค่าใช้จ่าย โดยคิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 17 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กปน. ขอให้ทุกคนร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งด้วยการมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลนต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ หรือ MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125