การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 18,19 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อน บริเวณถนนนิมิตใหม่ บางพื้นที่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
1 เม.ย. กปน. รับจ่ายค่าน้ำ ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต

วันที่ 15 มี.ค. 2559

การประปานครหลวง (กปน.) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประชารัฐว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี โดย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำ 11 หน่วยงาน เข้าร่วมบริการประชาชนโดยให้คำปรึกษารับคำร้องและชำระเงิน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น. วันจันทร์ – อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 3 (หน้าร้าน B2S) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125