ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
ผู้ใช้น้ำส่งจดหมายชื่นชม กปน. โครงการ “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา”

วันที่ 29 ธ.ค. 2558

          ผู้ใช้น้ำ 1 ใน 4 แสนรายซึ่ง การประปานครหลวง (กปน.)ได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีที่สามารถลดการใช้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 10% และไม่ต่ำกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ในช่วงการอ่านน้ำเดือนสิงหาคมเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม และเดือนกันยายนเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลเป็นสิทธิ์ค่าน้ำ จำนวน 100 บาท (ขนาดมาตรไม่เกิน 1 นิ้ว) และ จำนวน 200 บาท (ขนาดมาตร 1 ½ นิ้ว ขึ้นไป) ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก พร้อมได้ส่งจดหมายมาขอบคุณ ผวก. กปน. ที่มีโครงการ "ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา” โครงการดี ๆ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ภัยแล้งในปีหน้า
 
          ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำของ กปน. ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถดูสถิติการใช้น้ำย้อนหลังได้ด้วยตัวเอง ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ทางเว็บไซต์ www.mwa.co.th หรือติดต่อสำนักงานประปาสาขาใกล้บ้าน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125