ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. เปิดสอนวิชาชีพช่างประปา รุ่นที่ 17 เดินหน้าโครงการฯ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนและสังคม

วันที่ 28 ธ.ค. 2558

          การประปานครหลวง (กปน.) เปิดโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน รุ่นที่ 17 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และผู้เข้าอบรมจำนวน 35 คน เข้าร่วม (หญิง 12 คน ชาย 23 คน) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558 เพื่อฝึกอบรมด้านวิชาชีพช่างและการบำรุงรักษาระบบประปา ส่งเสริมการรวมกลุ่มของช่างประปาชุมชน ทั้งยังสร้างรายได้และช่องทางประกอบอาชีพ สำหรับปีงบประมาณ 2559 กปน. จัดอบรมทั้งสิ้น 10 รุ่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559 โดยแบ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐาน 8 รุ่น และหลักสูตรขั้นสูง 2 รุ่น (สำหรับหลักสูตรขั้นสูง ผู้อบรมจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานมาก่อน)
          โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน มีจุดประสงค์เพื่อนำความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของ กปน. มาถ่ายทอดให้แก่สังคม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะด้านงานช่างประปาให้แก่ประชาชนที่สนใจ ไม่จำกัดเพศและวัย เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้จบหลักสูตรสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบท่อประปา เครื่องสุขภัณฑ์ และซ่อมอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน เพื่อดูแลตนเอง ครอบครัว สังคม รวมทั้งช่วยให้ประชาชนนำไปประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายช่างประปาที่มีความเชี่ยวชาญ ให้กระจายไปตามชุมชนต่าง ๆ แก้ปัญหาการขาดแคลนช่างซ่อมประปา โดยหลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง แบบจิตอาสาช่วยสังคม เช่น ซ่อมประปาในโรงเรียนหรือวัดต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ กปน. ผู้เข้าอบรมนอกจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้ว กปน. ยังจัดบริการอาหารฟรีตลอดการอบรมอีกด้วย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม กปน. โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1613, 1616 หรือ "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125