ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. แนะตรวจสอบท่อรั่วในบ้าน ป้องกันค่าน้ำแพง

วันที่ 28 ธ.ค. 2558

          นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กปน. มีผู้ใช้น้ำประมาณ 2.2 ล้านราย แต่ละเดือน จะมีผู้ใช้น้ำได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาค่าน้ำประปา ที่สูงขึ้นผิดปกติเดือนละประมาณ 1,000 ราย และบางรายต้องจ่ายค่าน้ำสูงกว่าช่วงปกติถึง 10 เท่า ซึ่งสาเหตุ ส่วนใหญ่มักเกิดจากท่อแตกรั่วภายในบ้าน หรือจากอุปกรณ์การใช้น้ำที่ชำรุด หรือมีอายุการใช้งานมานาน จนเสื่อมคุณภาพ เช่น ลูกลอยชักโครก หรือลูกลอยถังพักน้ำ ทำให้น้ำไหลทิ้งตลอดเวลา โดยผู้ใช้น้ำไม่รู้ตัว
 
          ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้น้ำหมั่นตรวจสอบใบแจ้งค่าบริการ หากสังเกตว่าค่าน้ำสูงขึ้นผิดปกติจากเดิม ให้ตรวจสอบโดยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวแล้วดูที่มิเตอร์น้ำ หากดอกจันสีแดง ที่หน้าปัดมิเตอร์ยังหมุนหรือตัวเลขสีแดงหลักสุดท้ายยังเดินอยู่ตลอดเวลานั่นแสดงว่ามีท่อรั่วเกิดขึ้นแล้ว ให้เดินสำรวจหาจุดรั่วภายในบ้านโดยสังเกตบริเวณที่มีเส้นท่อเปียกชื้น หรือมีน้ำนองตลอดเวลา หากไม่พบสามารถโทรแจ้ง กปน. เพื่อสำรวจเบื้องต้นได้ที่สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ หรือ ศูนย์บริการประชาชน (Call Center)โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันลดการสูญเสียของน้ำ และใช้น้ำประปาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาวะภัยแล้งที่จะถึงนี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125