ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กรมทรัพยากรน้ำ มณฑลอันฮุย ดูงาน กปน.

วันที่ 23 ธ.ค. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำ มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการประปา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2558

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125