ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
โหลดแอปประปาหาง่ายๆ ที่ศูนย์กลางแอปภาครัฐ GAC

วันที่ 22 ธ.ค. 2558
 

ตามที่ การประปานครหลวง (กปน.) ได้จัดทำแอปพลิเคชัน MWA OnMobile แอพฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา เพื่อตอบสนอง Lifestyle ยุคดิจิตอล ให้ผู้ใช้น้ำสามารถดูข้อมูลค่าน้ำเดือนปัจจุบัน แล้วนำบาร์โค๊ดหรือคิวอาร์โค๊ดจากแอป ไปชำระค่าน้ำ รวมถึงการตรวจสอบค่าน้ำย้อนหลัง ข้อมูลพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ที่ตั้งสำนักงานประปาสาขา ติดตามคุณภาพน้ำด้วยตนเอง และผู้ใช้น้ำยังสามารถส่งรูปท่อประปาแตกรั่วที่พบเห็นให้ กปน. ทราบ เพื่อเร่งจัดซ่อมต่อไป โดยรูปถ่ายสามารถระบุพิกัดจุดรั่วได้ทันที

และขณะนี้ กปน. ได้นำแอป MWA OnMobile ลิงก์กับศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ GAC (Government Application Center) แล้ว ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจอีกทางหนึ่ง จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้น้ำในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ดาวน์โหลดแอปดังกล่าว เพื่อติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะถึงนี้ ตลอด 24 ชั่วโมง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125