ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. เข้ารับประทานเข็มฯ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

วันที่ 22 ธ.ค. 2558

          นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. ร่วมเข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระดำเนิน ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2558" "เกษตรอินทรีย์หลากหลาย ถวาย 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์" พร้อมรับประทานเข็มที่ระลึก ซึ่ง กปน. ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยด้วยดีเสมอมา

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125