ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. มอบของขวัญปีใหม่ 2559

วันที่ 18 ธ.ค. 2558
 
          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในโอกาสปีใหม่ 2559 กปน. ขอส่งความปรารถนาดี มายังพี่น้องประชาชนทุกท่าน คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่เพื่อความสุขของประชาชน เป็นส่วนลดค่าน้ำให้ผู้ร่วมประหยัดน้ำ ผ่านโครงการ "ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา” สำหรับผู้ใช้น้ำที่ประหยัดน้ำได้มากกว่า 10% และไม่ต่ำกว่า 5 ลบ.ม. ตั้งแต่ช่วงการอ่านน้ำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558 โดยเปรียบเทียบกับเดือนก่อน แบ่งเป็นส่วนลดค่าน้ำ จำนวน 100 บาท (ขนาดมาตรไม่เกิน 1 นิ้ว) และ จำนวน 200 บาท (ขนาดมาตร 1 ½ นิ้ว ขึ้นไป) โดยผู้ใช้น้ำที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับจดหมายแจ้ง ถึงบ้าน ทั้งนี้ มีผู้ได้รับสิทธิ์รวม 428,819 ราย คิดเป็นเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 43 ล้านบาท และปริมาณน้ำที่ใช้ลดลงเกือบ 9 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดส่งจดหมายแสดงความยินดีและใบแจ้งค่าน้ำประปา โดยจะมีการหักค่าน้ำตามสิทธิ์โดยอัตโนมัติจนครบสิทธิ์ที่ได้รับ
          นอกจากนี้ กปน. ยังได้เร่งดำเนินการวางท่อขยายเขตบริการน้ำประปาให้เข้าถึงทุกพื้นที่บริการ เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้ ครบ 100% ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย กปน. จึงได้ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ลง 10% สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 4 และ 6 หุน ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2559 และยังให้ผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาได้ใน 1 ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กปน. กำหนด เพื่อช่วยแก้ปัญหาท่อรั่วภายในบ้าน กปน. ยังมีบริการสำรวจหาท่อรั่วฟรี กรณีที่ผู้ใช้น้ำมีค่าน้ำแพงขึ้นกว่าเท่าตัว สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง หรือศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125