ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. สนับสนุนน้ำดื่มบริการประชาชนร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

วันที่ 15 ธ.ค. 2558

          การประปานครหลวง (กปน.) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดปาป้าจำนวน 10,000 ขวด ผ่านกองบัญชาการกองทัพบกเพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125