ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ร่อนจดหมายยินดี ผู้ใช้น้ำ 4.28 แสนราย รับสิทธิ์ค่าน้ำ รวม 43 ล้าน เริ่มธันวานี้

วันที่ 9 ธ.ค. 2558
 
          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในเดือนธันวาคม นี้ กปน. เริ่มส่งจดหมายแสดงความยินดีถึงบ้านผู้ใช้น้ำ ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมประหยัดน้ำตามโครงการ "ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา” โดยมีหลักเกณฑ์การให้รางวัลกับผู้ใช้น้ำที่สามารถลดการใช้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 10% และไม่ต่ำกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ในช่วงการอ่านน้ำเดือนสิงหาคมเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม และเดือนกันยายนเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา จะได้รับรางวัลเป็นสิทธิ์ค่าน้ำ จำนวน 100 บาท (ขนาดมาตรไม่เกิน 1 นิ้ว) และ จำนวน 200 บาท (ขนาดมาตร 1 ½ นิ้ว ขึ้นไป) โครงการนี้ กปน. ได้มอบรางวัลเป็นสิทธิ์ค่าน้ำให้กับผู้ใช้น้ำในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 428,819 ราย เป็นเงินรวม 43,731,000 บาท ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 8.96 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ เกือบเก้าพันล้านลิตร จึงขอขอบพระคุณผู้ใช้น้ำทุกท่านที่ช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำของประเทศ และขอให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าต่อไป
 
          นายธนศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ใช้น้ำที่ได้รับรางวัลเป็นสิทธิ์ค่าน้ำประปา หลังจากที่ท่านได้รับจดหมายแสดงความยินดี ท่านจะยังไม่ได้รับใบแจ้งค่าน้ำ หากมีการใช้น้ำน้อยกว่าสิทธิ์ที่ได้รับ กปน. จะส่งใบเสร็จค่าน้ำให้และสิทธิ์ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้สิทธิ์ในเดือนถัดไป สำหรับท่านที่มีการใช้น้ำมากกว่าสิทธิ์ที่ได้รับ กปน. จะส่งใบเสร็จค่าน้ำพร้อมใบแจ้งค่าน้ำประปา เพื่อให้ผู้ใช้น้ำนำไปชำระค่าน้ำส่วนต่าง ทั้งนี้ กปน. จะนำสิทธิ์ที่ท่านได้รับ มาหักลดค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปจนครบจำนวน ผู้ใช้น้ำสามารถดูสถิติการใช้น้ำย้อนหลังได้ด้วย ตัวท่านเอง ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ทางเว็บไซต์ www.mwa.co.th หรือติดต่อสำนักงานประปาสาขาใกล้บ้าน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125