ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
เริ่มแล้ว! กปน. เดินหน้ารับภัยแล้ง 59 ลดกำลังการผลิต และแรงดันน้ำช่วงกลางคืน ยันไม่กระทบผู้ใช้น้ำ

วันที่ 1 ธ.ค. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากการที่ กปน. ได้คอยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด พบว่า สถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่ น่าเป็นห่วง เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนหลักปีนี้น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิตน้ำของ กปน. ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพน้ำประปาช่วงหน้าแล้งตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ เนื่องจากอาจมีน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลักดันน้ำเค็มในภาวะน้ำทะเลหนุนสูง
ในช่วงเวลาดังกล่าว
          ดังนั้น เพื่อเป็นการสงวนน้ำดิบไว้ใช้ในช่วงภัยแล้งนี้ กปน. ได้เริ่มดำเนินการตามแผนการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 59 โดยปรับลดปริมาณการสูบน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาลง พร้อมลดแรงดันน้ำประปา เฉพาะช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 23.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และสูบจ่ายปกติในช่วงกลางวัน ตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป
          นายธนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. จะค่อย ๆ ปรับลดแรงดันน้ำประปาลงวันละประมาณ 50 เซนติเมตร (ค่าเฉลี่ยแรงดันน้ำในระบบท่อประปาทั่วทั้งเขตบริการของ กปน. อยู่ที่ประมาณ 8-10 เมตร) และจะลดลงเรื่อย ๆ เฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งมีปริมาณการใช้น้ำค่อนข้างน้อยอยู่แล้ว อาจทำให้น้ำประปาไหลอ่อนลงบ้าง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชนแน่นอน เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้ปรับพฤติกรรมการใช้น้ำให้ลดลง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ใช้น้ำควรเตรียมที่สำรองน้ำไว้ใช้บ้าง แต่ไม่ต้อง ตื่นตระหนก เพราะเป็นปกติของการใช้น้ำอยู่แล้ว ที่ทุกบ้านควรมีที่เก็บน้ำไว้ใช้ในกรณีที่เกิดเหตุน้ำประปาไม่ไหลเพราะท่อประปาแตกรั่ว กปน. ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกคนที่ร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และขอให้ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดเช่นนี้ต่อไป เพื่อให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งด้วยการมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125