ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. มอบเครื่องมือซ่อมประปา

วันที่ 27 พ.ย. 2558

         นางสาวธัญพร ตันติกุล ผู้เชี่ยวชาญ การประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 มอบกล่องเครื่องมือพื้นฐานช่างประปา ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมที่จบหลักสูตรโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน นำไปใช้ในงานซ่อมประปาให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ช่วยเหลือสังคมและชุมชนต่อไป โดย กปน. เปิดอบรมให้ประชาชนฟรีทุกเดือน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
0 2504 0123 ต่อ 1616

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125