ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ร่วมงานเทคโนฯ ประหยัดพลังงาน

วันที่ 24 พ.ย. 2558

          การประปานครหลวง (กปน.) เข้าร่วมงาน Water-saving technologies for a Green City ซึ่งจัดขึ้นโดย สถานทูตฮังการีประจำประเทศไทย เพี่อพบปะ และแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีด้านน้ำ โดยมีหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค สมาคมประปาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่างชาติเข้าร่วม

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125