ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 20 พ.ย. 2558

          พนักงานการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการ "ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สำนักงานใหญ่ กปน. ถ.ประชาชื่น ซึ่งมีผู้บริจาคทั้งสิ้น 153 คน ได้โลหิตจำนวน 61,200 ซีซี.

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125