ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ห่วงคุณภาพน้ำ วอนงดลอยกระทงในคลองประปา

วันที่ 19 พ.ย. 2558
 
            นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ขอความร่วมมือประชาชนงดลอยกระทงในคลองประปาทั้งสองสาย ได้แก่ คลองประปาฝั่งตะวันตก เริ่มจากเขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ถึงหน้าโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถ.กาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี ระยะทาง 106 กม. และ คลองประปาฝั่งตะวันออก เริ่มจากสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ถึงโรงงานผลิตน้ำสามเสน ถ.พระราม 6 ระยะทาง 31 กม. เพื่อรักษาน้ำดิบให้มีคุณภาพดีเพื่อการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปีหน้า ที่ส่อเค้าจะมีความรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา   

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125