ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. mou กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หนุนปฏิบัติการต้านภัยแล้ง

วันที่ 18 พ.ย. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)  และนายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ โครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขบรรเทาภัยแล้ง อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยมี นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการการประปานครหลวงให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125