ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ช่วยกาชาด จ.นนทบุรี

วันที่ 13 พ.ย. 2558

       การประปานครหลวง (กปน.) โดย สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดปาป้า ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 100 โหล และของที่ระลึกให้กับ นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
เพื่อสนับสนุนการออกร้านกาชาด งานลอยกระทง ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณวิทยาลัยมหาดไทย (ศาลากลาง จ.นนทบุรี หลังเก่า) เพื่อหารายได้ในช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เดือดร้อน และผู้ประสบภัยต่าง ๆ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125