ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
เขื่อนน้ำน้อย กปน. ปรับแผนรับแล้ง 59 ธ.ค. นี้ เตรียมลด แรงดันช่วงกลางคืน แต่กลางวันสูบจ่ายปกติ

วันที่ 13 พ.ย. 2558
 
          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เข้าพบผู้บริหารของเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนทั้ง 2 แห่ง และแผนการบริหารจัดการการระบายน้ำ ของ กฟผ. ในช่วงหน้าแล้งปี 2559 เพื่อวางแผนการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาต่อไป
 
          ปัจจุบัน เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล เป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญ ซึ่ง กปน. รับน้ำผ่านจุดรับน้ำดิบในแม่น้ำเจ้าพระยา นำมาผลิตน้ำประปาบริการประชาชนวันละ 4 ล้าน ลบ.ม. จากข้อมูลของ กฟผ. พบว่า เขื่อนทั้ง 2 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การได้น้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในการนี้ กฟผ. ได้เตรียมแผนการระบายน้ำ ช่วงหน้าแล้งปี 59 ไว้แล้ว ซึ่งหากโชคดีมีปริมาณฝนที่ตกลงเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้น และได้รับความร่วมมืออย่างดี จากประชาชนโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ทุกภาคส่วนก็จะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และไม่ส่งผลกระทบต่อ การผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค และผลักดันน้ำเค็มเพื่อรักษาระบบนิเวศในช่วงหน้าแล้งปีหน้า
 
          นายธนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภัยแล้งปี 2559 ค่อนข้างน่ากังวล ทุกภาคส่วนจึงควรตระหนักและต้องร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด สำหรับ กปน. เอง ได้วางแผนลดปริมาณการสูบน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาลง ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ พร้อมลดแรงดันน้ำประปา เฉพาะช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 23.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และสูบจ่ายปกติในช่วงกลางวัน ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้น้ำของคนส่วนใหญ่ แต่อาจช่วยให้ผู้ใช้น้ำได้ปรับพฤติกรรมการใช้น้ำให้ลดลง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ใช้น้ำควรเตรียมที่สำรองน้ำไว้ใช้บ้าง แต่ไม่ต้องตื่นตระหนก เพราะเป็นปกติของการใช้น้ำอยู่แล้ว ที่ทุกบ้านควรมีที่เก็บน้ำไว้ใช้ในกรณีที่เกิดเหตุน้ำประปาไม่ไหลเพราะท่อประปาแตกรั่ว กปน. ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกคนที่ร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และขอให้ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดเช่นนี้ต่อไป เพื่อให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นวิกฤติ ภัยแล้งด้วยการมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125