ความรู้เรื่องกิจการประปา >> แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ
ลุ่มน้ำแม่กลอง

วันที่ 26 ต.ค. 2558

แม่น้ำแม่กลอง
แม่น้ำแม่กลอง เป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในภาคตะวันตก เกิดจากแม่น้ำแควใหญ่และแควน้อย ไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ไหลผ่านจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และไหลลงสู่ปากอ่าวไทยที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำแม่กลอง 30,837 ตารางกิโลเมตร
ความยาว 132 กิโลเมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://th.wikipedia.org/wiki/แม่น้ำแม่กลอง
เขื่อนศรีนครินทร์

ที่ตั้ง ปิดกั้นแม่น้ำแควใหญ่ ที่บ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่เปิดเขื่อน วันที่ 15 มิถุนายน 2524
ลักษณะของเขื่อน เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงจากฐานราก 140 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร กว้าง 15 เมตร 
ความจุสูงสุด (Max Storage) 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ความจุที่ไม่สามารถใช้งานได้ (Dead Storage) 10,265 ล้านลูกบาศก์เมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://snr.egat.com/index.php/about-us

เขื่อนวชิราลงกรณ

ที่ตั้ง ปิดกั้นแม่น้ำแควน้อย ที่บ้านท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่เปิดเขื่อน วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2529
ลักษณะของเขื่อน เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทย ที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 388 ตารางกิโลเมตร
ความจุสูงสุด (Max Storage) 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ความจุที่ไม่สามารถใช้งานได้ (Dead Storage) 3,012 ล้านลูกบาศก์เมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.vrk.egat.com/index.php/about-us

เขื่อนแม่กลอง

ที่ตั้ง ปิดกั้นแม่น้ำแม่กลอง ที่ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่เปิดเขื่อน ปี พ.ศ.2508
ลักษณะของเขื่อน เขื่อนทดน้ำยาว 117.50 เมตร มีช่องระบายน้ำ กว้าง 12.50 เมตร จำนวน 8 ช่อง ซึ่งปิดเปิดด้วยบานระบายเหล็กโค้งสูง 7.50 เมตร
อัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนสูงสุด 3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
ข้อมูลเพิ่มเติม http://irrigation.rid.go.th/om13/rid13/groups/dam/dam.html

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125