การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนเจริญนครและถนนราษฎร์บูรณะบางพื้นที่วันที่20มิถุนายน2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามอินทราบางพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง วันที่18มิถุนายน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 15 มิถุนายน 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
ความรู้เรื่องกิจการประปา >> แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วันที่ 26 ต.ค. 2558

แม่น้ำเจ้าพระยา

เป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลัก 2 สายจากภาคเหนือ คือแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่าน ที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นไหลลงไปทางทิศใต้ ผ่านจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ก่อนออกสู่อ่าวไทยที่ปากน้ำ ซึ่งอยู่ระหว่างเขตตำบลท้ายบ้าน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  

พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 20,125 ตารางกิโลเมตร (ไม่รวมลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง ป่าสัก และท่าจีน)

ความยาว 372 กิโลเมตร โดยแยกออกเป็นแม่น้ำท่าจีนที่จังหวัดชัยนาท


เขื่อนภูมิพล 

ที่ตั้ง ปิดกั้นลำน้ำปิง ณ บริเวณเขาแก้ว ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
วันที่เปิดเขื่อน วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507
ลักษณะของเขื่อน เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งสร้างปิดกั้นลำน้ำปิง ที่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250 เมตร สูง 154 เมตร ยาว 486 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร
ความจุสูงสุด (Max Storage) 13,642 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ความจุที่ไม่สามารถใช้งานได้ (Dead Storage) 3,800 ล้านลูกบาศก์เมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bhumiboldam.egat.com/index.php/aboutdam

เขื่อนสิริกิติ์ 

ที่ตั้ง ปิดกั้นแม่น้ำน่าน ณ บริเวณเขาผาซ่อม ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่เปิดเขื่อน วันที่ 4 มีนาคม 2520
ลักษณะของเขื่อน เป็นเขื่อนดินมีแกนเป็นดินเหนียว สูงจากท้องน้ำ 113.60 เมตรสันเขื่อน อยู่สูงกว่าน้ำทะเลปานกลาง 169 เมตร กว้าง 12 เมตร โดยมีฐานตอนกว้างสุด 630 เมตร 
ความจุสูงสุด (Max Storage) 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ความจุที่ไม่สามารถใช้งานได้ (Dead Storage) 2,850 ล้านลูกบาศก์เมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.sirikitdam.egat.com/TH/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=473

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ที่ตั้ง ปิดกั้นแม่น้ำป่าสัก ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
วันที่เปิดเขื่อน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2542
ลักษณะของเขื่อน เป็นเขื่อนดินชนิดแกนดินเหนียว มีความยาว 4,860 เมตร สูง 36.50 เมตร เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
ความจุสูงสุด (Max Storage) 960 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ความจุที่ไม่สามารถใช้งานได้ (Dead Storage) 3 ล้านลูกบาศก์เมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.pasakdam.com/index.php/news-information-1

เขื่อนเจ้าพระยา

ที่ตั้ง ปิดกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่คุ้งบางกระเบียน ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
วันที่เปิดเขื่อน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
ลักษณะของเขื่อน เป็นเขื่อนทดน้ำและระบายน้ำ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 237.50 เมตร สูง 16.5 เมตร ติดตั้งบานประตูเหล็กรูปโค้งสูง 7.50 เมตร มีช่องระบายให้น้ำไหลผ่านขนาดกว้าง 12.50 เมตร จำนวน 16 ช่อง บนสันเขื่อนมีสะพานกว้าง 7 เมตร 
อัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนสูงสุด 3,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ควบคุมให้อยู่ในระดับไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://th.wikipedia.org/wiki/เขื่อนเจ้าพระยา

เขื่อนพระราม6

ที่ตั้ง ปิดกั้นแม่น้ำป่าสักที่คุ้งยางนม ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่เปิดเขื่อน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467
ลักษณะของเขื่อน เป็นเขื่อนทดน้ำและระบายน้ำแห่งแรกใน ประเทศไทย มีขนาดช่องระบายน้ำ กว้าง 12.5 เมตร สูง 7.80 เมตร จำนวน 6 ช่อง ติดบานประตูเหล็กแบบเลื่อนลงในแนวดิ่ง โครงยกเขื่อนวัดตั้งแต่พื้นท้องน้ำ ขึ้นมาสูง 22.77 เมตรบานเหล็กหนักบานละ 41 ตัน บานเหล็กนี้ทำถ่วงขนาดใหญ่ บรรจุหินน้ำหนักถังละ 82 ตัน แขวนไว้ อีกทางหนึ่งเดิม ปิด - เปิด ด้วยแรงคน ปัจุบัน ปิด - เปิด ด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถทดน้ำไว้เหนือเขื่อนได้สูงสุดที่ระดับ +7.8 เมตร (ร.ท.ก.)
อัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนสูงสุด 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
ข้อมูลเพิ่มเติม http://irrigation.rid.go.th/rid10/pasaks/ram_past.html

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125