ความรู้เรื่องกิจการประปา >> แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ
แหล่งน้ำดิบ

วันที่ 26 ต.ค. 2558


การประปานครหลวงรับน้ำดิบจาก 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  และลุ่มน้ำแม่กลอง
- ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รับน้ำเข้าคลองประปาฝั่งตะวันออกที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จังหวัดปทุมธานี ส่งมายังโรงงานผลิตน้ำบางเขน โรงงานผลิตน้ำสามเสน และโรงงานผลิตน้ำธนบุรี 
- ลุ่มน้ำแม่กลอง รับน้ำเข้าคลองประปาฝั่งตะวันตกที่จุดรับน้ำดิบท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ส่งมายังโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125