ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. นำทีมตรวจมาตรฐานอุปกรณ์ประปา

วันที่ 7 ต.ค. 2558

          นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การประปานครหลวง (กปน.) นำทีมวิศวกร เยี่ยมชมโรงงานของ บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด เพื่อตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ์ ว่ามีคุณภาพ ถูกต้อง และได้มาตรฐานวิศวกรรมตามที่ กปน. กำหนด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125