ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. บริการถึงที่ มีของแถม ณ วัดเกาะแก้ว จ.สมุทรปราการ

วันที่ 6 ต.ค. 2558

            สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ การประปานครหลวง (กปน.) ออกให้บริการรับเรื่องขอติดตั้งประปาใหม่นอกสถานที่ ณ วัดเกาะแก้ว ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีประชาชน มายื่นคำร้องและชำระเงินขอต่อน้ำประปากว่า 100 ราย พร้อมรับของที่ระลึกจาก กปน. กลับบ้าน ถ้วนหน้า โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สำนักงานประปาสาขา

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125