ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. มอบเงินสนับสนุนศูนย์อบรมเด็กฯวัดสำแล จ.ปทุมธานี

วันที่ 5 ต.ค. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท แก่ นางสาธินี สว่างวงษ์ หัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสำแล อ.เมือง จ. ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนการศึกษา และลานกีฬา ของศูนย์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125