ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. มอบตู้น้ำเย็นให้โรงเรียน

วันที่ 2 ต.ค. 2558

          การประปานครหลวง (กปน.) มอบตู้น้ำเย็น 6 หัวก๊อกแบบต่อจากท่อประปาให้กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 18 แห่ง เพื่อให้นักเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยไว้ใช้ในการบริโภค และสร้างความมั่นใจ "น้ำประปาดื่มได้” ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่บริการของการประปานครหลวงให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125