ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. จับมือ ปตท. ร่วมพัฒนาองค์ความรู้บำรุงรักษาระบบท่อประปา

วันที่ 29 ก.ย. 2558

        นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางเทคนิควิศวกรรม กับ นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อนำองค์ความรู้ด้านระบบการบริหารจัดการและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซที่มีความมั่นคง ปลอดภัย มาประยุกต์ใช้กับท่อประปา โดยมี นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. พร้อมกรรมการ กปน. ให้เกียรติร่วมในพิธี

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125