ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. จับมือ ปตท. ร่วมพัฒนาองค์ความรู้บำรุงรักษาระบบท่อประปา

วันที่ 29 ก.ย. 2558
 
          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. และ นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางเทคนิควิศวกรรม ที่เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาระบบส่งและจ่ายน้ำประปาทางท่อ และอื่น ๆ โดยมี นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. พร้อมกรรมการ กปน. ให้เกียรติร่วมในพิธี
          นายธนศักดิ์ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของความร่วมมือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการ กปน. ได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง และมีมติให้ กปน. ศึกษาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงของระบบขนส่งทางท่อประธานส่งก๊าซ ปตท. ซึ่งมีความปลอดภัย แข็งแรง และมั่นคงในการใช้งาน เพื่อนำองค์ความรู้ด้านระบบดังกล่าว มาประยุกต์ใช้กับระบบท่อประปาของ กปน. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการรั่วไหลในระบบท่อประปา ให้ประชาชนได้รับน้ำที่มีคุณภาพดี มีปริมาณและแรงดันน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนกว่า 12 ล้านคน ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดำเนินงานตามพันธกิจของทั้ง 2 องค์กรอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125