ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
UNDP ขอบคุณ กปน. ที่ช่วยชุมชน

วันที่ 28 ก.ย. 2558

          นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 รับมอบประกาศเกียรติคุณ จาก มร.มาร์ติน ฮาร์ทแฮนเซ่น รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ที่ กปน. ให้การสนับสนุนชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง ร่วมกันอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ภายใต้โครงการรวมใจรักษ์น้ำ ตลอดระยะเวลา 4 ปี เป็นเงิน 20 ล้านบาท ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125