ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. จับมือ ปตท. ร่วมพัฒนาองค์ความรู้บำรุงรักษาระบบท่อประปา

วันที่ 25 ก.ย. 2558
 
          29 ก.ย. 2558 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ กปน. ถนนประชาชื่น นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) จะลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้านความร่วมมือทางเทศนิควิศวกรรม ที่เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาระบบขนส่งทางท่อ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านระบบการบริหารจัดการท่อส่งก๊าซของ ปตท. มาประยุกต์ใช้ในระบบท่อประปาของ กปน.
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125