ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
ผู้ว่าการ กปน. ร่วมลงนามถวายพระพรฯ

วันที่ 24 ก.ย. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วม ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125